[11] HAR Wolfpack 0-4 夏洛特Checkers [5] 2024-04-06 20:00

体育场: Bojangles Coliseum

HAR Wolfpack HAR Wolfpack   夏洛特Checkers 夏洛特Checkers
0 得分 2
射门
12 判罚 7
0 以多打少进球 8
0 / 7 - 1 / 12

得分

1 2 3 F
0 0 0 0
1 1 2 4

事件

 • 17' - 5 on 4 - HAR Wolfpack
 • 15' - Power Play Over - HAR Wolfpack
 • 12' - Penalty Shot - HAR Wolfpack
 • 12' - Penalty miss - HAR Wolfpack
 • 11' - 5 on 4 - CHA Checkers
 • 9' - Power Play Over - CHA Checkers
 • 8' - 5 on 4 - CHA Checkers
 • 5' - Power Play Over - CHA Checkers
 • 4' - 5 on 4 - HAR Wolfpack
 • 4' - 4 on 4 - CHA Checkers
 • 4' - 5 on 4 - HAR Wolfpack
 • 4' - Power Play Over - HAR Wolfpack
 • 4' - 5 on 4 - CHA Checkers
 • 2' - Power Play Over - CHA Checkers
 • 2' - Goal 1 - CHA Checkers -
 • 1' - 5 on 4 - CHA Checkers
 • 0' - 4 on 4 - HAR Wolfpack
 • Score After 1st Period - 0-1
 • 19' - 5 on 4 - HAR Wolfpack
 • 18' - Power Play Over - HAR Wolfpack
 • 10' - 5 on 4 - CHA Checkers
 • 10' - 4 on 4 - HAR Wolfpack
 • 7' - Goal 2 - CHA Checkers -
 • 7' - Race To 2 - CHA Checkers
 • 0' - 5 on 4 - HAR Wolfpack
 • 0' - 4 on 4 - CHA Checkers
 • 0' - 4 on 3 - CHA Checkers
 • 0' - 5 on 3 - CHA Checkers
 • 0' - 5 on 4 - CHA Checkers
 • Score After 2nd Period - 0-2
 • 18' - Power Play Over - CHA Checkers
 • 18' - Goal 3 - CHA Checkers -
 • 18' - Race To 3 - CHA Checkers
 • 18' - 5 on 4 - CHA Checkers
 • 16' - Power Play Over - CHA Checkers
 • 9' - Goal 4 - CHA Checkers -
 • 9' - Race To 4 - CHA Checkers
 • 6' - 5 on 4 - CHA Checkers
 • 6' - 4 on 4 - HAR Wolfpack
 • 4' - 5 on 4 - HAR Wolfpack
 • 3' - Power Play Over - HAR Wolfpack
 • 3' - 5 on 4 - CHA Checkers
 • 1' - Power Play Over - CHA Checkers
 • 0' - Match Winner - CHA Checkers
 • Score After 3rd Period - 0-4