Denys Kovtanyuk 2-3 Ryszard Partyka 2024-04-04 07:35

体育场: Hall 5 – Poland 4

得分

1 2 3 4 5
Denys Kovtanyuk 9 9 11 11 6
Ryszard Partyka 11 11 8 4 11