Iryna Vasiv

Leagues Played
塞特卡杯 女子 128

结果

塞特卡杯 女子 05/26 11:25 - Iryna Vasiv v Hanna Holiak L 2-3
塞特卡杯 女子 05/26 09:25 - 塔玛拉•克拉夫丘克 v Iryna Vasiv L 3-2
塞特卡杯 女子 05/26 07:25 - Anastasia Degteva v Iryna Vasiv L 3-1
塞特卡杯 女子 05/26 06:25 - Iryna Vasiv v 玛丽亚•沃洛斯安斯卡 L 2-3
塞特卡杯 女子 05/26 05:25 - 维克托里亚•奥赫尼奇 v Iryna Vasiv L 3-2
塞特卡杯 女子 05/25 17:55 - 维克托里亚•奥赫尼奇 v Iryna Vasiv L 3-1
塞特卡杯 女子 05/25 16:55 - Iryna Vasiv v 玛丽亚•沃洛斯安斯卡 W 3-2
塞特卡杯 女子 05/25 15:55 - Iryna Vasiv v Anastasia Degteva W 3-2
塞特卡杯 女子 05/25 14:25 - Iryna Vasiv v 塔玛拉•克拉夫丘克 W 3-0
塞特卡杯 女子 05/25 12:25 - Iryna Vasiv v Hanna Holiak W 3-2
塞特卡杯 女子 05/21 11:25 - Anastasiia Baryliak v Iryna Vasiv W 2-3
塞特卡杯 女子 05/21 09:55 - Iryna Vasiv v Anastasiia Buryh W 3-2