Akiko Okuda 7-5,5-7,5-7 阿莱克萨•波尔特斯 2016-10-04 13:30

: 62 Ground: Clay

Akiko Okuda   阿莱克萨•波尔特斯