Anton Yolkin

结果

塞特卡杯 01/15 19:25 - Anton Yolkin v Valentin Korovichenko L 2-3
塞特卡杯 01/15 18:25 - Anton Yolkin v 伊利亚•卡农尼科夫 W 3-0
塞特卡杯 01/15 17:55 - Anton Yolkin v 丹尼斯•马特维耶夫 W 3-0
塞特卡杯 01/15 16:55 - 丹尼斯•马特维耶夫 v Anton Yolkin W 1-3
塞特卡杯 01/15 15:55 - 伊利亚•卡农尼科夫 v Anton Yolkin W 2-3
塞特卡杯 01/15 14:25 - Valentin Korovichenko v Anton Yolkin W 1-3
塞特卡杯 01/15 04:25 - 丹尼斯•马特维耶夫 v Anton Yolkin L 3-2
塞特卡杯 01/15 03:25 - Anton Yolkin v Volodymyr Lutskii W 3-1
塞特卡杯 01/15 02:25 - Anton Yolkin v 伊利亚•卡农尼科夫 W 3-0
塞特卡杯 01/15 00:55 - Anton Yolkin v Valentin Korovichenko L 1-3
塞特卡杯 01/14 22:55 - Anton Yolkin v 罗曼·马林卡 W 3-0
塞特卡杯 01/13 20:25 - Anton Yolkin v 丹尼斯•马特维耶夫 W 3-1